– do czego służy, czy warto z niego korzystać

Każdy przedsiębiorca wie, że kluczem do sprawnej pracy w firmie jest odpowiednia komunikacja. W przedsiębiorstwach, w których praca odbywa się wyłącznie online, ta komunikacja to często przesyłanie danych. Zatem bardzo ważnym urządzeniem w takich firmach są serwery, które wspomagane macierzami stają się narzędziem do usprawniania pracy w firmie. Raid kalkulator to kolejne narzędzie, które wspomaga przedsiębiorców w usprawnianiu pracy ich firm.

Wybierz typ serwera i rozpocznij konfigurację:

Raid kalkulator

Podczas wyposażania firmy w niezbędne do szybkiej pracy na danych urządzenia takie jak macierze oraz serwery, często spotykamy się z możliwością użycia kalkulatora raid. Służy on do obliczania charakterystyki macierzy oparte na danych między innymi takich jak: liczba, szybkość i pojemność dysku, typ RAID oraz udział w operacjach zapisu i odczytu. Dane, które możemy wprowadzić do kalkulatora to liczba dysków, rozmiar dysków (podany w GB), prędkość dysków, typ RAID, RAID Penalty, Odczyt %, Zapis %, rozmiar bloku oraz typ przechowywania: rzeczywisty i użytkowy.

Co to są macierze dyskowe?

Kalkulator raid służy, jak wspomnieliśmy wyżej, do obliczania charakterystyki macierzy. Jest to o tyle ważne, że dzięki prawidłowemu skonfigurowaniu tych komponentów, można uzyskać szybkie i sprawne wartości. Macierze dyskowe to zbiór wielu dysków twardych lub SSD, które po połączeniu dają zwiększenie następujących parametrów:

Bezpieczeństwo danych

Prędkość odczytu, dostępu i zapisu

Parametry pracy na danych

Wydajność i możliwości serwera

Dodatkowo macierze to również dodatkowe funkcje, które zwiększają bezpieczeństwo danych znajdujących się na serwerze. Oto dodatkowe funkcje, jakie zyskujemy dzięki zastosowaniu macierzy:

Deduplikacja – usuwanie lub kompresowanie plików, 

Snapshoty – czyli tzw. kopie migawkowe, które można zaprojektować tak, by o konkretnej godzinie wykonywały automatyczne kopie zapasowe określonych danych,

Replikacja – umożliwia połączenie dwóch urządzeń i współdzielenie przez nie przestrzeni dyskowej, w razie awarii jednego, drugi ma całkowity dostęp do jego danych,

Redundacja – to zduplikowanie komponentów na przykład ścieżek, portów, kontrolerów czy zasilaczy,

Zarówno dzięki tym dodatkowym funkcjom, jak i komponentom, macierze pozwalają na sprawniejszą pracę na danych, które znajdują się na serwerze. Dodatkowo, można dzięki nim wykorzystać dyski SSD, jako pamięci podręcznej dla tradycyjnych dysków. Posiadanie macierzy polepsza parametry dysków, które połączone w macierz znacząco przyspieszają pracę w firmie. 

Jak dobrać serwer do firmy?

Rodzaj serwera, spośród Tower i Rack, należy wybierać pod względem jego zastosowania oraz rodzaju prowadzonej działalności. Przypomnijmy: serwer Tower – to innymi słowy serwer w obudowie wolnostojące, do którego nie potrzebna jest szafa serwerowa, ponieważ może on stać w każdym miejscu w firmie. Natomiast serwer w obudowie Rack dedykowany jest do szafy serwerowej, zatem w przypadku planowania zakupu tego typu serwera, należy również pamiętać o zakupie szafy serwerowej. To, na jaki serwer się zdecydujemy, zależy od tego, czy nasza firma potrzebuje stworzyć własna serwerownie, czy potrzebujemy mniejszą ilość miejsca na dane. Należy jednak pamiętać, że rodzaj obudowy serwera, w żadnym stopniu nie determinuje jego możliwości oraz parametrów. Nie warto więc ulegać zdaniu, iż serwery Tower są słabsze od serwerów Rack, są po prosty dedykowane do innego segmentu rynku. 

Dlaczego warto korzystać z kalkulatora RAID?

Zarówno zakup serwera, jak i zastosowanie w nim macierzy dyskowych to inwestycja, która dobrze zaplanowana pozwoli na usprawnienie pracy w firmie. Warto zatem korzystać ze wszelkich dostępnych narzędzi, które pomogą zdefiniować potrzeby naszego przedsiębiorstwa.